Thứ 421102020

Hotline: 0905 026 991 - Email: mientrungjsg@gmail.com

Quay về Bạn đang ở trang: Home Việt Nam - Nhật Bản Tin Việt Nam - Nhật Bản Văn Hóa Giới Thiệu Câu Lạc Bộ Điều Lệ CLB HDV Nhật Ngữ

Điều Lệ CLB HDV Nhật Ngữ

Điều lệ CLB HDV Tiếng Nhật Miền Trung

CHƯƠNG I: TÊN GỌI, TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 1: Tên gọi câu lạc bộ

–        Tên tiếng Việt: câu lạc bộ hướng dẫn viên Tiếng Nhật Miền Trung.

–        Tên tiếng Anh: Central Japanese Speaking Guide Club

–        Tên Tiếng Nhật : 中部日本語ガイドクラ

–        Tên viết tắt: MienTrungjsg

Điều 2: Tôn chỉ, mục đích của câu lạc bộ

Câu lạc bộ (sau đây gọi tắt là CLB) hướng dẫn viên (sau đây gọi tắt là HDV) Tiếng Nhật Miền Trung là CLB chuyên ngành HDV du lịch tiếng Nhật, tự nguyện của các HDV du lịch nói tiếng Nhật trong các cơ quan du lịch, công ty lữ hành và các đơn vị dịch vụ du lịch.

Tôn chỉ của CLB là đoàn kết, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau để cùng phát triển. Mục đích của CLB là liên kết, hợp tác, hỗ trợ cho các hội viên phát triển việc làm, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc cũng như trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày và bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp pháp của Hội viên.

Điều 3: Phạm vi hoạt động của CLB

CLB có phạm vi hoạt động trong miền Trung Việt Nam.

Điều 4: Địa vị pháp lý

CLB được sử dụng website và biểu tượng riêng.

Biểu tượng CLB :  2 hình lá cờ Nhật và Việt.

Website CLB  http://www.mientrungjsg.com (.org,)

CHƯƠNG II : CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CLB

Điều 5: Chức năng, Nhiệm vụ

Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, xúc tiến quảng bá hình ảnh đất nước, danh lam thắng cảnh, con người, truyền thống văn hóa và lịch sử của dân tộc Việt Nam với du khách Nhật Bản nói riêng và du khách quốc tế nói chung bạn bè quốc tế.

Tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, học tập, thăm quan du lịch, thể dục thể thao… nhằm không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn, ngoại ngữ. Tăng cường mối đoàn kết, hợp tác giúp đỡ giữa các thành viên trong câu lạc bộ và các cơ quan, đơn vị, công ty lữ hành cũng như các văn phòng công ty dịch vụ du lịch.

Điều 6: Quyền của CLB

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề, nhằm trau dồi kiến thức chuyên môn trong việc phục vụ du khách Nhật Bản, cũng như chủ động trong việc tăng cường mối quan hệ Việt – Nhật.

Được quyền phát triển hội viên, xây dựng và phát triển các mối quan hệ của CLB với các tổ chức, cá nhân trong nước và ở nước ngoài theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu quả và vị thế của CLB.

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của HDV.

CHƯƠNG III :  HỘI VIÊN

Điều 7: Hội viên

Mọi HDV tiếng Nhật là người Việt Nam, người Việt Nam biết tiếng Nhật, có nguyện vọng trở thành HDV tiếng Nhật, đang sinh sống, làm việc tại Miền Trung Việt Nam tán thành Điều lệ của CLB, tự nguyện gia nhập CLB, đóng lệ phí và hội phí gia nhập CLB, đều có thể trở thành hội viên chính thức của CLB.

Điều 8: Quyền của hội viên

 1. Được tham gia vào tất cả các hoạt động của CLB do BQT tổ chức.
 2. Được thảo luận, chất vấn, phê bình, biểu quyết, đóng góp ý kiến …về các hoạt động CLB tại các phiên họp cho thành viên và trên diễn đàn CLB.
 3. Được hưởng các quyền lợi về phúc lợi xã hội như cưới xin, bệnh tật, ma chay … trên tinh thần tương thân tương ái từ quỹ phúc lợi của CLB.
 4. Được nhận sự hỗ trợ như : tư vấn, bồi dưỡng chuyên đề, và các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ HDV.
 5. Được nhận thông tin về các hoạt động của CLB, qua mạng internet, bản tin nội bộ, hoặc các hình thức khác.
 6. Được cấp PW và User để truy cập vào các thông tin đặc biệt tại diễn đàn CLB mà chỉ có hội viên chính thức mới được quyền truy cập như : các thông tin tuyển dụng, các thuật ngữ chuyên ngành …
 7. Được ưu tiên tuyển chọn đi đoàn; phiên dịch; biên dịch… đối với các khách hàng do bản thân BQTCLB quan hệ và phát triển.
 8. Được xin ra khỏi CLB khi xét thấy mình không thể, hoặc không còn nguyện vọng tham gia CLB.

Điều 9: Nghĩa vụ của Hội viên

 1. Chấp hành đúng chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Điều lệ CLB, thực hiện đúng nghị quyết của CLB và các quy định có liên quan
 2. Tích cực tham gia và thực hiện tốt phần nhiệm vụ của mình trong các hoạt động của CLB.
 3. Góp phần tuyên truyền và vận động phát triển CLB, nhằm nâng cao uy tín, mở rộng môi trường hoạt động của CLB.
 4. Xây dựng quỹ CLB; đóng hội phí gia nhập CLB và hội phí hằng năm, tôn trọng và đoàn kết với các thành viên trong CLB.
 5. Không được nhân danh CLB trong các quan hệ đối ngoại khi chưa được Ban lãnh đạo của CLB giao phó.

CHƯƠNG IV : TỔ CHỨC CỦA CÂU LẠC BỘ

Điều 10: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của CLB

CLB được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật, CLB hoạt động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, lãnh đạo tập thể, thiểu số phục tùng đa số.

Điều 11: Cơ cấu tổ chức của CLB

Đại hội toàn thể hoặc đại hội đại biểu

Ban Lãnh đạo CLB

1.     Chủ tịch CLB : Mr Lê Anh Ngọc.
2.     2 Phó chủ tịch CLB :

 1/ Mr Trương Thanh Trang .

2/ Mr  Dương Minh Hải.
3.     Thư kí tổng hợp & Tài chính hậu cần : Ms.Võ Thị Tường Yến.
4.     Ban thông tin tuyên truyền : Mr.Nguyễn Lưu Phương.
6.     Ban văn thể mỹ  – sự kiện   Mr. Nguyễn Tường Hiếu
7.     Ban đào tạo phát triển hội viên

1/ Trưởng ban Mr.Phan Lượng,

2/ P.Trưởng Ban Mr Nguyễn Mạnh Hùng

Điều 12: Đại hội CLB

Đại hội toàn thể hội viên CLB được tổ chức 1 năm 1 lần. Nhiệm vụ của Đại hội :

 1. Thảo luận và thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, chương trình, kế hoạch hoạt động của CLB nhiệm kỳ mới;
 2. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ CLB (nếu có)
 3. Thông qua báo cáo tài chính của CLB nhiệm kỳ cũ và thông qua dự toán kế hoạch tài chính của CLB nhiệm kỳ tới;
 4. Bầu Ban lãnh đạo CLB

Điều 13: Ban lãnh đạo CLB

Ban lãnh đạo CLB là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của CLB giữa hai kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban lãnh đạo theo nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên Ban lãnh đạo CLB do Đại hội quyết định và được bầu trực tiếp bằng phiếu kín hoặc biểu quyết bằng giơ tay và phải đạt trên 50% số đại biểu dự đại hội nhất trí.

Ủy viên Ban lãnh đạo CLB, phải là người có tâm huyết với CLB, có đủ trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất đạo đức, có sức khỏe và thời gian để gánh vác các nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo CLB họp thường kỳ ít nhất 1 (một) lần trong 1 (một) quý (ba tháng)

Nhiệm vụ của Ban lãnh đạo

 1. Thông qua nội dung, chương trình, các tài liệu trình đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên. Quyết định triệu tập đại hội nhiệm kỳ.
 2. Xét kết nạp, khai trừ hội viên và thành viên BQT. Quy định mức Lệ phí gia nhập CLB và Hội phí của Hội viên.
 3. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm.
 4. Phê duyệt kế hoạch và quyết toán kinh phí hàng năm.
 5. Quyết định tổ chức các hoạt động và mức chi cho các hoạt động của CLB.
 6. Bầu bổ sung ủy viên Ban lãnh đạo (nếu thiếu).

Các quyết định của Ban lãnh đạo CLB được lấy biểu quyết theo đa số thành viên có mặt. Trong trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định thuộc về phía có Chủ tịch CLB.

Điều 14: Chủ tịch và Phó chủ tịch

Chủ tịch CLB là người quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của CLB, tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, toàn thể hội viên và các Nghị quyết, quyết định của Ban lãnh đạo CLB. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và toàn thể Hội viên về các hoạt động của CLB.

Phó Chủ tịch là người thực hiện nhiệm vụ cụ thể được Chủ tịch và Ban lãnh đạo CLB phân công. Điều hành công việc của Ban lãnh đạo CLB khi được Chủ tịch ủy quyền.

CHƯƠNG V : TÀI CHÍNH CỦA CLB

Điều 15 Nguồn thu của CLB

 1. Lệ phí gia nhập CLB
 2. Hội phí của hội viên CLB đóng góp theo quy định
 3. Tài trợ của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành.
 4. Các khoản thu hợp pháp khác.
 5. Tài khoản CLB

           Tên Tài Khoản          :          Lê Anh Ngọc

           Số Tài Khoản            :          0041000693800

           Ngân Hàng                :          Vietcombank Đà Nẵng

Tên Chủ Tài khoản   :          Võ Thị Tường Yến

Số Tài khoản             :         0041000226049

Ngân hàng                 :         Vietcombank Đà Nẵng.

Điều 16: Các khoản chi của CLB

Các khoản chi của CLB theo qui chế tài chính, tài sản của CLB, do Ban lãnh đạo quyết định như: mua sắm cơ sở vật chất kỹ thuật, thăm hỏi, hiếu hỷ, học tập, thăm quan, giao lưu, từ thiện, lương cho adminweb và BQT và các khoản chi hợp lý. Mức chi cụ thể do Ban lãnh đạo CLB quyết định.

CHƯƠNG VI : GIẢI THẾ

Điều 17: Điều kiện giải thể

Câu lạc bộ giải thể trong các trường hợp:

 1. Tự giải thể theo đề nghị của trên ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức của CLB
 2. CLB không hoạt động liên tục 12 tháng
 3. Hoạt động của CLB vi phạm pháp luật nghiêm trọng
 4. Khi đã có nghị quyết của đại hội toàn thể hội viên về việc giải thể hoặc theo đề nghị của trên ½ (một phần hai) tổng số hội viên chính thức của CLB mà Ban lãnh đạo CLB không chấp hành.

Điều 18: Thanh quyết toán tài chính khi CLB giải thể

Khi CLB giải thể, tài sản và tài chính của CLB được giải quyết theo quy định của CLB.

CHƯƠNG VII :  KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 19: Khen thưởng

Thành viên CLB có nhiều thành tích đóng góp cho sự phát triển của CLB và ngành Du lịch sẽ được CLB khen thưởng hằng năm.

CHƯƠNG VIII :  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ phải được Đại hội thông qua mới có giá trị thực hiện

Điều 21: Hiệu lực thi hành

Điều lệ này gồm 8 (tám) chương, 21 (hai mươi mốt) điều đã được Đại hội CLB nhiệm kỳ 1 thông qua ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

 
QUANG CAO FOOTER