Thứ 421102020

Hotline: 0905 026 991 - Email: mientrungjsg@gmail.com

Quy định mới về hướng dẫn viên trong Luật Du lịch 2017

(TCDL) - Luật Du lịch 2017 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và có...

Chương trình giao lưu HDV Tiếng Nhật 3 miền 7/2017

Sự kiện GALA DINNER lần đầu tiên của cộng đồng hdv tiếng nhật 3 miền BẮC - TRUNG...

Phần Tin Du Lịch

 
QUANG CAO FOOTER